• http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x1-e1381662808562.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x3-e1381662720435.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/12/wsmuzeum.png
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x4-e1381662687741.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x5-e1381662646321.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/12/wsmuzeum.png
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x9-e1381662415619.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x10-e1381662383756.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x9-e1381662415619.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/09/11a.jpg
Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z ZG SSLW RP

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z ZG SSLW RP

W dniu 3 kwietnia br. W Muzeum Sił Powietrznych odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy MSP reprezentowanym przez dyrektora gen. bryg. rez. pil. Inż. Ryszarda HAĆ a Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP (SSLW RP) reprezentowanym przez prezesa Zarządu Głównego gen. dyw. w st. spocz. pil. Franciszka MACIOŁĘ. Porozumienie ma na celu zacieśnienie współpracy(…)

FORUM „REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA” W KIELCACH

FORUM „REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA” W KIELCACH

„Rekonstrukcja Historyczna” zorganizowana w dn. 29 – 30.03.2014 r. przez Targi Kielce wraz ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów, przyciągnęła wielu sympatyków i entuzjastów historii z całej Polski. Swoją obecność w wydarzeniu zaznaczyło również Muzeum Sił Powietrznych. Jako młoda instytucja wystąpiliśmy po raz pierwszy, nawiązując liczne kontakty z grupami rekonstrukcyjnymi. Zapoznaliśmy się także(…)

WIZYTA PODSEKRETARZA STANU MON

WIZYTA PODSEKRETARZA STANU MON

W dniu 28 marca br. Muzeum Sił Powietrznych gościło podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Macieja Jankowskiego w towarzystwie radcy generalnego – koordynatora w MON Krzysztofa Sikory i Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności płk. Jerzego Gutowskiego. Dyrektor Muzeum gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszard Hać, w krótkiej prezentacji, omówił dotychczasowy dorobek Muzeum, najważniejsze(…)

Pamiątki po kpt. Bronisławie Zapaśniku

Pamiątki po kpt. Bronisławie Zapaśniku

20 marca 2014r., W Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się uroczystość przekazania pamiątek po pilocie kapitanie Bronisławie Zapaśniku. Pamiątki przekazał syn kpt. Bronisława Zapaśnika Pan Jacek Zapaśnik mieszkający na stałe we Francji. Wśród eksponatów na szczególną uwagę zasługują m.in. przedwojenne, polowe odznaki pilota produkowane w zakładzie grawerskim Jana Knedlera na Nowym Świecie 45, polowa(…)

Przekazanie tabliczki pamiątkowej

Przekazanie tabliczki pamiątkowej

Zacieśniając owocną współpracę pomiędzy 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego a Muzeum Sił Powietrznych, w dniu 21.03.br. Dowódca 41 BLS płk. pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski przekazał na ręce, z-cy Dyrektora MSP dr Andrzeja Szmania, tebleau upamiętniające podpisanie w dniu 27.02.2014 r. umowy na samolot szkolenia zaawansowanego w ramach programu Advanced Jet Trainer, której moment podpisania przedstawia(…)