• http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x1-e1381662808562.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x3-e1381662720435.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/12/wsmuzeum.png
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x4-e1381662687741.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x5-e1381662646321.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/12/wsmuzeum.png
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x9-e1381662415619.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x10-e1381662383756.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/10/x9-e1381662415619.jpg
  • http://muzeumsilpowietrznych.pl/wp-content/uploads/2013/09/11a.jpg
„American Day”

„American Day”

Dn. 16.08. 2014 r. delegacja Muzeum Sil Powietrznych wzięła udział w organizowanym w Ossowie „American Day”, który był kolejnym dniem obchodów 94 rocznicy Bitwy Warszawskiej organizowanej przez Gminę Wołomin. Muzeum uświetniło „Dzień Amerykański” wystawą „Lotnicy Biało – Czerwonej i Gwieździstej Eskadry”, która przedstawia historię współpracy polskich i amerykańskich lotników na przestrzeni dziesięcioleci, od 7 Eskadry(…)

Swięto Wojska Polskiego

Swięto Wojska Polskiego

  Nasza fotorelacja z centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie Muzeum Sił Powietrznych wyeksponowało wystawę „Lotnicy Biało – Czerwonej i Gwieździstej Eskadry” – poświęconą lotniczej współpracy polsko amerykańskiej na przełomie dziesięcioleci. Po obejrzeniu parady wojskowej Dyrektor gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszard Hać, opowiadając o wystawie i działalności Muzeum, przyjmował znamienitych gości wśród(…)

100 lat kpt. Wacława Pruchnickiego

100 lat kpt. Wacława Pruchnickiego

Kapitan Wacław Pruchnicki urodził się 10 sierpnia 1914 roku w Paprotni. Czynną służbę wojskową odbywał w 28 Pułku Artylerii Lekkiej w Zajezierzu gdzie 21 lutego 1937 roku ukończył Szkołę Podoficerską. Swój bojowy szlak Pan Wacław rozpoczął jako rezerwista powołany do służby na podstawie powszechnej mobilizacji ogłoszonej 30 sierpnia 1939 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego(…)

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę i przebudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji Muzeum – numer Zp/pn/1/2014

Plik zawierający ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: wybór

Zapytanie ofertowe na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej o funkcji Muzeum” lokalizacja: Koszalin ul. Wojska Polskiego – budynek nr 59

Zapytanie ofertowe – plik do pobrania: Zapytanie inspektor Koszalin

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę i przebudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji Muzeum – numer Zp/pn/1/2014

1. Ogłoszenie – plik do pobrania: ogloszenie 2. SIWZ – plik do pobrania: Koszalin_siwz 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany – pliki do pobrania: 1. Strona tytułowa zbiorcza 2. Spis zawartości Decyzja nr 215.2014 o pozwoleniu na budowe Muzeum w Koszalin 3.00. Projekt zagospodarowania terenu, załączniki  – pliki do pobrania: opis techniczny(…)